สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 2/07/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 2/07/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 6 ราย (รายที่ 3,174 – 3,179) ผู้ป่วยวันนี้มาจากอินโดนีเซีย 4 ราย แอฟริกาใต้…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 1/07/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 1/07/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 2 ราย (รายที่ 3,172 – 3,173) ผู้ป่วยวันนี้มาจากคูเวตทั้ง 2 ราย ผ่านมาแล้ว…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 30/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 30/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 2 ราย (รายที่ 3,170 – 3,171) ผู้ป่วยวันนี้มาจากกาตาร์ 2 ราย ผ่านมาแล้ว…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 29/06/2563 | 12.00 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 29/06/2563 | 12.00 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย (รายที่ 3,163 – 3,169) ผู้ป่วยวันนี้มาจากอินเดีย 6 ราย และอเมริกา…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย (คงที่ 3,162 ราย) วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อ ผ่านมาแล้ว 34 วัน ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 27/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 27/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย (คงที่ 3,162 ราย) วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อ ผ่านมาแล้ว 33 วัน ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 26/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 26/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 4 ราย (รายที่ 3,159 – 3,162) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากซูดาน และยูเออี เข้าพักสถานกักกันของรัฐ…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 25/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 25/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 1 ราย (รายที่ 3,158) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากอียิปต์ และเข้าพักสถานกักกันของรัฐ ผ่านมาแล้ว 31 วัน…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 24/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 24/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 1 ราย (รายที่ 3,157) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากฟิลิปปินส์ และเข้าพักสถานกักกันของรัฐ ผ่านมาแล้ว 30 วัน…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 23/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 23/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 5 ราย (รายที่ 3,152 – 3,156 ราย) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากอียิปต์ และกาตาร์…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 21/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 21/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 1 ราย (รายที่ 3,148) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากประเทศแอฟริกาใต้ เข้าพักสถานกักกันของรัฐ ผ่านมาแล้ว 27 วัน…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 20/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 20/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 1 ราย (รายที่ 3,147) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากประเทศบาห์เรน เข้าพักสถานกักกันของรัฐ ผ่านมาแล้ว 26 วัน…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 19/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 19/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 5 ราย (รายที่ 3,142 – 3,146 ราย) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย เข้าพักสถานกักกันของรัฐ…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 18/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 18/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 6 ราย (รายที่ 3,136 – 3,141 ราย) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานกักกันของรัฐ…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 17/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 17/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย (คงที่ 3,135 ราย) ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จากสถานกักกันของรัฐ ผ่านมาแล้ว 23 วัน…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 16/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 16/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย (คงที่ 3,135 ราย) ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จากสถานกักกันของรัฐ ผ่านมาแล้ว 22 วัน…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 15/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 15/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย (คงที่ 3,135 ราย) ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จากสถานกักกันของรัฐ ผ่านมาแล้ว 21 วัน…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 14/06/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 14/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 1 ราย (รายที่ 3,135) รายใหม่ 1 ราย เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าสถานกักกันของรัฐ ผ่านมาแล้ว…