เพจดังแนะเลิกได้แล้ว ความเชื่อผิดๆ ไม่ใส่กางเกงใน จะเป็นไส้เลื่อน

เพจดังแนะเลิกได้แล้ว ความเชื่อผิดๆ ไม่ใส่กางเกงใน จะเป็นไส้เลื่อน

เพจดรามาฯ ไขข้อสงสัย ยันผู้ชายไม่ใส่กางใน ไม่ได้ทำให้เกิดอาการไส้เลื่อน เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกัน