สาวโพสต์จวกค่ายมือถือ อ้างโดน พนง. เปลี่ยนภาพหน้าจอดูถูก “ไม่มีปัญญาซื้อ อย่าเล่น”

สาวโพสต์จวกค่ายมือถือ อ้างโดน พนง. เปลี่ยนภาพหน้าจอดูถูก “ไม่มีปัญญาซื้อ อย่าเล่น”

สาวโพสต์จวกค่ายมือถือ อ้างถูกพนักงานดูถูก หลังเดินดูโทรศัพท์ iPhone 6 แต่พอกลับมาดูอีกครั้ง หน้าจอขึ้นข้อความ “ไม่มีปัญญาซื้อ อย่าเล่น”