5 ตลาด หยุดขายชั่วคราวจนกว่าจะถูกต้องกฎหมาย

5 ตลาด หยุดขายชั่วคราวจนกว่าจะถูกต้องกฎหมาย

5 ตลาด ในหมู่บ้านเสรีวิลล่า หยุดขายตามคำสั่งของเขตประเวศ โดยเขตจะร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้าทำความสะอาดครั้งใหญ่ บนทางเท้ารอบตลาด ในวันที่ 4 มี.ค.นี้