รมว.สธ. วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

รมว.สธ. วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ และถวายสดุดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม