สงัด ! บาหลีตัดอินเทอร์เน็ตวันนีเยปิ 24 ชั่วโมง

สงัด ! บาหลีตัดอินเทอร์เน็ตวันนีเยปิ 24 ชั่วโมง

ทางการอินโดนีเซียดำเนินการตัดอินเทอร์เน็ตช่วงวันนีเยปิซึ่งเป็นเทศกาลวันปีใหม่ของท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสงบจิตสงบใจในเทศกาลศักดิ์สิทธิ์