ผู้ว่าราชการกรุงเทพ ปล่อยขบวนรถ ทำความสะอาดสนามหลวง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพ ปล่อยขบวนรถ ทำความสะอาดสนามหลวง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปล่อยขบวนรถ-เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโดยรอบสนามหลวง แบ่งการทำงาน 8 จุด มีจิตอาสา หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกว่า 1.5 พันคน