ความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ จากเด็กฝึกงานร้านกาแฟ สู่ตัวแทนแข่งขัน บาริสต้า ระดับโลก

ความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ จากเด็กฝึกงานร้านกาแฟ สู่ตัวแทนแข่งขัน บาริสต้า ระดับโลก

เกรียงไกร โนนทะขันธ์ ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันบาริสต้าระดับโลก เวที The Masetro Barista Challenge 2018 ณ ประเทศฝรั่งเศส แต่เส้นทางนั้นจะยากง่ายขนาดไหน