ยูเครนเปิดให้คนไทยสามารถขอ e-Visa เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว-ติดต่อธุรกิจได้

ยูเครนเปิดให้คนไทยสามารถขอ e-Visa เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว-ติดต่อธุรกิจได้

ยูเครนเปิดให้คนไทยสามารถขอ e-Visa เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจได้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 เป็นต้นไป