F16กรีซซ้อมรบนาโต้ตกสเปน-ทหารดับ10เจ็บ13

F16กรีซซ้อมรบนาโต้ตกสเปน-ทหารดับ10เจ็บ13

เครื่องบินขับรบเอฟ16 ของกองทัพอากาศกรีซ ประสบอุบัติเหตุตก ระหว่างร่วมฝึกบินที่ประเทศสเปน ส่งผลให้ทหารฝรั่งเศส เสียชีวิต 8 นาย กรีซ 2 นาย