ตีแผ่ปัญหาสังคม ! ‘ชายหญิง สิ่งสมมุติ’ นิทรรศการเพื่อ ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’

ตีแผ่ปัญหาสังคม ! ‘ชายหญิง สิ่งสมมุติ’ นิทรรศการเพื่อ ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’

มิวเซียมสยาม เปิดตัวนิทรรศการชายหญิงสิ่งสมมุติ Gender Illumination เพื่อความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศ และสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มเพศทางเลือก