เตือนผู้ใช้คอมฯ ระวังปฏิบัติการ “GhostSecret” โจมตีขโมยข้อมูลด้วยมัลแวร์

เตือนผู้ใช้คอมฯ ระวังปฏิบัติการ “GhostSecret” โจมตีขโมยข้อมูลด้วยมัลแวร์

กระทรวงดิจิทัลฯ เตือนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระวังปฏิบัติการ “GhostSecret” ใช้เซิร์ฟเวอร์ในไทยทำการโจมตีขโมยข้อมูลด้วยมัลแวร์