พลเอกประยุทธ์ ปลื้ม! อันดับความสามารถการแข่งขันไทยดีขึ้น ติด 1 ใน 25 ของโลก

พลเอกประยุทธ์ ปลื้ม! อันดับความสามารถการแข่งขันไทยดีขึ้น ติด 1 ใน 25 ของโลก

นายกรัฐมนตรีปลื้ม อันดับความสามารถการแข่งขันไทยดีขึ้น ติด 1 ใน 25 ของโลก ย้ำรัฐบาลเร่งพัฒนาทุกมิติ แนะทุกฝ่ายร่วมมือ