ศรัทธาแรงกล้า ‘Kinzo’ ศิลปินญี่ปุ่นเดินทางเข้าพบ ‘เจ้าคุณธงชัย’ ผู้ปลุกเสกผ้ายันต์เลสเตอร์

ศรัทธาแรงกล้า ‘Kinzo’ ศิลปินญี่ปุ่นเดินทางเข้าพบ ‘เจ้าคุณธงชัย’ ผู้ปลุกเสกผ้ายันต์เลสเตอร์

ศรัทธาแรงกล้า ‘Kinzo Norimatsu’ ศิลปินญี่ปุ่น เดินทางเข้าพบ ‘เจ้าคุณธงชัย’ วัดไตรมิตรวิทยาราม ผู้ปลุกเสกผ้ายันต์เลสเตอร์