ตึกสูงสหรัฐ ผุดครื่องเล่นวัดใจ ท้าสไลด์กระจกใสลอยฟ้า

ตึกสูงสหรัฐ ผุดครื่องเล่นวัดใจ ท้าสไลด์กระจกใสลอยฟ้า

เครื่องเล่นใหม่วัดใจคนกล้า รางเลื่อนไถลในกรอบกระจกข้างตึกสูงเหนือพื้น 305 เมตร เปิดให้ผู้นิยมความตื่นเต้นหวาดเสียวทดสอบจิตใจ