‘ภาษาเขมร’ ไม่ยาก คำศัพท์ ประโยค ใกล้เคียงภาษาไทย ตลาดแรงงานรองรับสูง

‘ภาษาเขมร’ ไม่ยาก คำศัพท์ ประโยค ใกล้เคียงภาษาไทย ตลาดแรงงานรองรับสูง

ขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นไปด้วยดีเมื่อเทียบกับในอดีต  โดยมีความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ  ชาวไทยและชาวกัมพูชายังมีอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน ทั้งรูปร่างหน้าตา วัฒนธรรม และภาษา ที่มีรากฐานเดียวกัน จนเปรียบได้ว่า ไทยและกัมพูชา ใกล้ชิดกันดั่ง ‘บ้านพี่เมืองน้อง’

M-Trilingual ภาษาที่ 3 ทักษะมาแรง ทำงานต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ

M-Trilingual ภาษาที่ 3 ทักษะมาแรง ทำงานต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ

มีคำกล่าวที่ว่า การพูดได้แค่ 2 ภาษานั้นเชยไปแล้วสำหรับยุคนี้ เพราะปัจจุบันการเรียนภาษาที่ 3 เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งการทำงาน ไปจนถึงประโยชน์ทางด้านธุรกิจ ทำให้ทางการไทยหลายองค์กรออกนโยบายมาเพื่อส่งเสริมให้แรงงานฝึกทักษะภาษาที่ 3 เพราะยังเป็นทักษะที่แรงงานไทยยังขาดอยู่