จนท.มาเลย์เริ่มเจรจาญาติผู้โดยสารMH370

จนท.มาเลย์เริ่มเจรจาญาติผู้โดยสารMH370

คณะเจ้าหน้าที่มาเลเซียได้พบกับญาติของผู้โดยสารเครื่องบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไป เพื่อเจรจาเรื่องการจัดสรรความช่วยเหลือทางการเงิน