PM 2.5 ปัญหาและเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้อง

PM 2.5 ปัญหาและเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้อง

ปลายปี 2561 เมื่ออากาศหนาวเย็นลงมาปกคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลให้คนกรุงได้ดีใจ พร้อมกันแชร์ภาพหมอกในตอนเช้า ก่อนที่ฝันคนเมืองจะสลายลงเมื่อรู้ว่า หมอกที่เห็นนั้น เป็นหมอกควันที่เกิดจาก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรอืที่เราเรียกกันว่า PM 2.5 นั่นเอง…

กรมฝนหลวงฯ ยืนยัน พร้อมทำฝนช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ 15-18 ม.ค.นี้

กรมฝนหลวงฯ ยืนยัน พร้อมทำฝนช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ 15-18 ม.ค.นี้

กรมฝนหลวงฯ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วทำฝนหลวง แก้ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เริ่ม 15-18 ม.ค.นี้