Set Zero? ปศุสัตว์วางยาเบื่อ ฆ่าหมาทั้งวัด ที่นครศรีฯ

Set Zero? ปศุสัตว์วางยาเบื่อ ฆ่าหมาทั้งวัด ที่นครศรีฯ

ภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์เผย ได้รับเรื่องร้องเรียน จากประชาชนผู้ดูแลน้องหมาว่า ปศุสัตว์ฆ่าหมาเหมารวมอย่างโหดเหี้ยม คลุกข้าวผสมยาให้กิน