วิกิลีกส์แฉ CIA สอดแนมข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์

วิกิลีกส์แฉ CIA สอดแนมข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไซเบอร์ จากเว็บไซต์ Mashable ระบุถึงกรณีที่ CIA พัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้สอดแนมข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์