เทสโก้ โลตัส ร่วมกับลูกค้า ส่งมอบ อาหารดี พี่ให้น้อง แก่เด็กๆ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ราชบุรี

เทสโก้ โลตัส ร่วมกับลูกค้า ส่งมอบ อาหารดี พี่ให้น้อง แก่เด็กๆ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ราชบุรี

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะขาดสารอาหาร Tesco Lotus ชวนส่งมอบโภชนาการที่ดีแก่เยาวชน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ