การบินไทย แจง หลังเที่ยวบินไปญี่ปุ่นขัดข้องต้องลงจอดฉุกเฉิน

การบินไทย แจง หลังเที่ยวบินไปญี่ปุ่นขัดข้องต้องลงจอดฉุกเฉิน

การบินไทย แจง หลังเกิดเหตุเที่ยวบิน TG676 ไปท่าอากาศยานนาริตะขัดข้อง ต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ