“ Thai Cleft Care ” แอปฯเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

“ Thai Cleft Care ” แอปฯเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดำเนินชีวิตของหลายๆคนไปแล้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้นำไอเดียนี้มาพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือในทางการแพทย์ แอปพลิเคชันที่ว่านี้คือแอปฯ Thai Cleft Care เป็นแอปพลิเคชันเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และครอบครัว