รานงานข้อมูลน้ำในเขื่อนต่างๆ

เขื่อนในประเทศไทย

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนต่างๆ ภายในประเทศ เช่นข้อมูลน้ำ ปริมาณน้ำไหลเข้า ปริมาณการระบายน้ำสะสมเป็นต้น

ข้อมูลเขื่อนของไทย
ติดตามข่าวน้ำท่วม อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วม ได้ที่นี่