แผนที่จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จุดรับบริจาคน้ำท่วม

รวมจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามจุดต่างๆ ที่ยังคงเปิดรับสิ่งของ ถุงยังชีพ และสิ่งของอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

แผนที่จุดรับบริจาคน้ำท่วม

ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วมวันนี้