จุดรับน้ำดื่ม สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จุดรับน้ำดื่ม

แผนที่แสดงจุดรับน้ำดื่มสำหรับผู้ที่ประสบภัย น้ำท่วม ในพื้นที่หรือเขตต่างๆ สามารถเลือกดูจุดรับน้ำตามพื้นที่ต่างๆได้ เพื่อความสะดวกของท่านที่จะไปรับน้ำดื่มได้ทันทีนะครับ

แผนที่จุดรับน้ำ
ติดตามข่าวน้ําท่วมล่าสุดได้ที่นี่