แผนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพ และพิกัดศูนย์อพยพ

แผนที่น้ำท่วม

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยง

แผนที่จุดเสี่ยง น้ำท่วมกรุงเทพ และพิกัดศูนย์อพยพ โดยหวังว่าจะเป็นข้อมูลในการเตรียมพร้อม แต่ไม่อยากให้ตกใจหรือตื่นตระหนกต่อสถานการณ์น้ำท่วม ในกรุงเทพที่อาจจะเกิดขึ้นได้

แผนที่น้ำท่วม

แผนที่สามารถเลือกดูได้ตามพื้นที่เสี่ยง น้ำท่วม หรือศูนย์อพยพในพื้นที่ใกล้เคียง


น้ำท่วมกรุงเทพ

ติดตาม ข่าวน้ําท่วมล่าสุด ได้ที่นี่