แผนที่และพื้นที่ประสบเหตุน้ำท่วม 2554

แผนที่น้ำท่วม

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วม ในปี 2554 ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ สามารถเฝ้าระวังติดตามข่าวสาร สถานการณ์น้ำท่วม ได้ที่นี้

แผนที่น้ำท่วม 2554


ติดตามข้อมูลสถานการณ์ น้ำท่วมได้ที่นี่