ประกาศเตือนภัย-เฝ้าระวังน้ำฝน-น้ำท่วม

ข่าวเตือนภัยน้ำท่วม

รายงานการเตือนภัยเกี่ยวกับการให้เฝ้าระวังน้ำฝน-น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ
เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการระวังภัยที่จะเกิดขึ้นจะสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ

ข่าวเตือนภัยน้ำท่วม

ติดตามรายงานสภาวะน้ำท่วม สถานการณ์น้ำ ได้ที่นี่