เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมขึ้นเหนือ

เส้นทางน้ำท่วม

แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง น้ำท่วม ขึ้นไปยังภาคเหนือ

ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ เส้นทางเลี่ยงจุด น้ำท่วม สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางในช่วงนี้ไปยังภาคเหนือ เพื่อเป็นการทุ่นเวลาในการที่อาจจะไปประสบปัญหา น้ำท่วม ในระหว่างทางได้

เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม

เส้นทางน้ำท่วม

แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม (ขาล่อง) จากภาคเหนือลงมากรุงเทพ

เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมขาล่องมาจากภาคเหนือ
เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม

ติดตาม ข่าวน้ำท่วมวันนี้