แผนที่แสดงพื้นที่ น้ำท่วม 2554

แผนที่น้ำท่วม 2554

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วม ในประเทศไทย
โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ขอบคุณข้อมูล : แผนที่น้ำท่วม GITSDA

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลข่าวน้ำท่วม 2554