ตำรวจไทย ปลื้มมาร์ค ชงขึ้นเงินชั้นผู้น้อย แตะ 3 หมื่นแล้ว

Home / สกู๊ปข่าว / ตำรวจไทย ปลื้มมาร์ค ชงขึ้นเงินชั้นผู้น้อย แตะ 3 หมื่นแล้ว

ตำรวจไทย ปลื้มมาร์ค ชงขึ้นเงินชั้นผู้น้อย แตะ 3 หมื่นแล้ว

จากก่อนหน้าที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวตอนหนึ่งในพิธีปิดการสัมนาข้าราชการตำรวจ ช่วงปลายเดือน ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” แก่ข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 3  ที่อาคารรัฐสภา

ซึ่งมีข้าราชการตำรวจจากตำรวจภูธร และ ตำรวจนครบาลเข้าร่วมกว่า 700 นาย ว่า รัฐบาลกำลังเร่งปฏิรูปตำรวจ โดยจะมีการปรับบัญชีเงินเดือนที่เพดานยังตันอยู่ และจะเร่งรัด เพราะถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้รับการดำเนินการในเรื่องนี้ตามหลังข้าราชการอื่น

โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช.ได้อนุมัติปรับเรื่องความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน และการส่งเสริมเรื่องการสอบสวนไปแล้วก่อนหน้านี้ ด้วยการให้มีตำแหน่งและงานสอบสวนที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น แล้วเพิ่มค่าตอบแทนให้ ซึ่งนายกฯ เอง ก็ระบุว่า พยายามผลักดันให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อที่ตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนใหม่ในเดือน เมษายน ปี 2554 เหมือนข้าราชการส่วนอื่น ๆ

และแล้วฝันดังกล่าวก็เป็นจริงขึ้นมา โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รัฐสภา โดยการประชุมวุฒิสภา มีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

โดยทั้งนี้ซึ่งมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างเสร็จแล้ว มีสาระสำคัญคือ การขึ้นค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้กับข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะชั้นประทวนจากเพดานเดิม 22,500 บาท มีการปรับขึ้นใหม่เป็น 33,450 บาท

ซึ่งให้เหตุผลว่า เพื่อความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ และกำหนดให้มีผลย้อนหลังถึงเดือนตุลาคม 2553 ซึ่งจะมีผลให้ตำรวจชั้นนายดาบทั่วประเทศ 30,000 คน ขณะนี้ได้รับเงินเดือนเพิ่ม โดยประชุมลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ

แต่อย่างไรก็ตาม ถือว่าเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 114 เสียง และด้วยคะแนน 119 ต่อ 3 เสียง ตามลำดับ หลังจากนี้จะแจ้งสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบต่อไปก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ

โดย Mthai news