ป.ตรี อาการน่าห่วง ตกงานเพียบ ค่าจ้างไม่พอค่าครองชีพ

Home / สกู๊ปข่าว / ป.ตรี อาการน่าห่วง ตกงานเพียบ ค่าจ้างไม่พอค่าครองชีพ

แรงงาน ป.ตรี อาการน่าห่วง ตกงานเพียบ ค่าจ้างไม่พอค่าครองชีพ

Mthainews: ปัจจุบันสถิติจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบใหม่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี ประมาณ 3-4 แสนกว่าคน รวมทั้งนักศึกษาที่กำลังเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามีเพิ่มสูงขึ้น จนมีการคาดการณ์กันว่าตั้งแต่ปี  2555 จนถึงปี 2599 จะมีอัตราการว่างงานขึ้นแบบทวีคูณ เนื่องจากงานที่จะมารองรับแรงงานมีน้อย

แม้ว่านโยบายค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท จากรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” จะสัมฤทธิ์ผลตามที่หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้งก็ตาม แต่นโยบายดังกล่าวกำลังส่งผลกระทบต่อแรงงานจบใหม่ทั้งหลาย โดยเฉพาะปริญญาตรี ที่กำลังประสบกับภาวะหางานได้ยากกว่าในอดีตที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ต้องการแบกรับภาระต้นทุนค่าจ้างที่สูง เมื่อพิจารณาผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2554/2555 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า ค่าจ้างของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉลี่ย อยู่ที่ 12,303 บาท แต่ผู้สมัครงานส่วนใหญ่ ร้องขอเงินเดือนขั้นต่ำที่สูงกว่าอดีต จาก12000 บาท เป็น 13000 -15000 เพื่อให้เทียบเท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการ

ซึ่งขณะนี้วุฒิปริญญาตรีก็ตกงานมากที่สุด เพราะสถานประกอบการขาดแคลนแรงงานที่มีวุฒิปวช.และปวส.และมีการจ้างงานวุฒิปริญญาตรีน้อยลง

นั่นเอง แสดงว่า ผู้ที่จบป.ตรีต้องมีคุณสมบัติโดดเด่น เข้าตาผู้ประกอบการเพื่อรับเข้าทำงาน และต้องมีความสามารถทำงานได้ตามค่าจ้าง มิเช่นนั้นผู้ประกอบการอาจจะหันไปจ้างแรงงานที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวช.หรือปวส.แทน เนื่องจากต้นทุนค่าจ้างที่ต่ำกว่าในบางแขนงวิชาชีพที่ไม่นับรวมถึงแรงงานสายแพทย์ ที่แต่ละปียังขาดบุคลากรค่อนข้างมาก

เกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำ ระหว่างแรงงานจบใหม่ กับพนักงานข้าราชการ ภาพรวมตลาดแรงงานรวนและรุนแรง อัตราการว่างงานของแรงงานวุฒิป.ตรี จึงกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า ที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปรับระบบ ให้เกิดความเท่าเทียมสอดคล้องกับค่าครองชีพ เพราะแนวโน้มแรงงานเกิดการเคลื่อนย้ายจากภาคเอกชน ไปยังภาครัฐ แม้ว่าเป็นผลดีต่อภาครัฐที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็หันไปจ้างวุฒิ ปวช.และ ปวส.มากขึ้น

น่าห่วงในกลุ่มที่ แรงงาน ป.ตรี ที่ไม่สามารถสอบบรจุข้าราชการ (จำนวนนี้มีจำนวนมาก)ต้องควานหาตำแหน่งงานในภาคเอกชน หากได้ทำงานในบริษัทใหญ่เงินเดือนดี ก็ถือว่าโชคดี แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ต้องยอมรับเข้าทำงานกับค่าจ้างอัตราที่ไม่ต่างจากวุฒิ ปวช.หรือปวส.

Mthai News


เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com