กางทิศทาง กทม. กับคำมั่น “สุขุมพันธ์” พร้อมรับใช้คนกรุง

Home / สกู๊ปข่าว, สกู๊ปเลือกตั้ง, เลือกตั้ง 2562, เลือกตั้ง กทม.2556 / กางทิศทาง กทม. กับคำมั่น “สุขุมพันธ์” พร้อมรับใช้คนกรุง

Mthainews: เป็นที่แน่ชัดแล้ว สำหรับความนิยมของคนเมืองหลวง ( กรุงเทพมหานคร ) กับ 1,256,231 คะแนน ที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ ยังคงเหนียวแน่นไว้วางใจให้พรรคเก่าแก่ ดูแลเมืองหลวงจากอดีตยาวนานต่อเนื่องจากนี้ถึง 12 ปี ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคะแนนทั้งหมดจะเป็นคะแนนดิบล้วน ๆ ที่ทุกคนเต็มใจให้ หากไม่มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องทำให้เลือก ซึ่งก็ถือเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งกับฝีมือการสร้างความสุขให้คน กทม.ที่รวมถึงฟากที่ไม่ได้เลือกถึงนับล้านคน

สุขุุมพันธุ์

“ วันนี้จะเป็นวันที่ผม ไม่ลืมไปตลอดชีวิต เป็นวันที่พี่น้องชาว กทม.และพรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้โอกาสผมได้รับใช้ประชาชนในเมืองที่ผมรัก เมืองที่ผมเกิด ในเมืองที่ผมดำเนินชีวิตอยู่ และในเมืองที่ผมจะตาย “ ถือเป็นคำพูดของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ ที่มองผ่านความรู้สึกแล้วบอกได้ว่า ยังมีไฟและพร้อมพัฒนากรุงเทพฯ เหมือนในอดีตที่เคยลุยมา

จึงทำให้ต้องมองย้อนไปเมื่อวันวานกับคำมั่น ของอนาคตเมืองกรุงฯ ที่มี 10 มาตรการเร่งด่วนของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ ที่เคยลั่นวาจาประกาศไว้ก็ประกอบด้วย

1.ติดตั้งกล้อง CCTV และ ไฟส่องสว่างเพิ่ม
2.จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเพื่อเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
3.ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS และ BRT
4.โรงรับจำนำกทม. ดอกเบี้ย 1 สลึง 5,000 บาทแรก
5.เพิ่มทักษะอาชีพ พร้อมสอนภาษาอังกฤษ จีน มาลายู
6.อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเล็ก ปรับตำแหน่งและเพิ่มเงินเดือน
7.เพิ่มจุดบริการ งานทะเบียนราษฎรในห้างสรรพสินค้า
8.ฟรี Hi-Speed Wi-Fi 4 MB 5,000 จุด
9.เพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในชุมชน
10.เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

ขณะที่ 6 นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯ มีดังนี้
1.มหานครแห่งความปลอดภัย
– ติดกล้อง CCTV เพิ่มเติมทั่วทั้งเมือง พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายเอกชน 200,000 ตัว
– ระบบป้องกันพร้อมแจ้งเตือนอัคคีภัย อุทกภัย และแผ่นดินไหว
– อาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัย เสริมความปลอดภัยทุกชุมชน

2.มหานครแห่งความสุข ( แผนระบายการจราจร )
– สร้างโรงพยาบาลให้ครบ 4 มุมเมือง ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร และขยายการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
– การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท
– สร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ และปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางลัด 100 สาย

3.มหานครสีเขียวและสะอาด
– เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเน้นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
– ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก
– เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย
– เพิ่มระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่จัดเก็บ ขนถ่าย จนถึงเปลี่ยนขยะ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีสะอาด

4.มหานครแห่งการเรียนรู้
– ขยายการดูแลนักเรียนจากอิ่มท้อง สมองดี สู่มีวินัย
– เด็กกรุงเทพฯ ภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับประชาคมอาเซียน
– ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
– ขยายโอกาสการเข้าถึงระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

5.มหานครแห่งโอกาสของทุกคน
– ตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ รองรับการใช้ความรู้และทักษะที่จะผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ
– อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีความต้องการพิเศษ
– ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างกรุงเทพมหานครผ่านระบบ i-Bangkok
– ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมสร้างกรุงเทพฯ
– ส่งเสริมชุมชนพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

6.มหานครแห่งอาเซียน
– ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนและของโลก
– ศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์ และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
– ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การลงทุน โดยเน้น SME
– ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน

สุขุมพันธุ์

นอกจากนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ยังได้เปิดตัวทีมผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 3 ทีมงานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญ 9 ด้าน รวม 28 คนดังนี้

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
• ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์
• รศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (อดีตคณบดีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• รศ.มานพ พงศทัต (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย – ภัยพิบัติ และการจัดการน้ำ
• ดร.สุทัศน์ วีสกุล (ผู้อำนวยการโครงการวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
• ดร.พรศักดิ์ ศุภธราธาร (กรรมการบริหาร บริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแมเนจเมนท์จำกัด)
• ดร.ปิยวัฒน์ ขนิษฐาบุตร (ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติเมือง)
• ดร.ชูสิทธิ์ อภิรมย์มณีกุล (ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย )

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย –อาชญากรรม และความมั่นคง
• พลโทอิสระ วัชรประทีป (อดีตรองแม่ทัพภาคหนึ่ง)
• พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ (อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล)

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
• คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ (กรรมการบริษัทโอสถสภา จำกัด)
• คุณวรพันธุ์ โรกิตสถาพร (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
• นางริสรวล อร่าม (อดีตนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด)
• อ.ณัฐรดา เลขะธนชลท์ (อาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ Mindbrick)
• นายสกุล อินทกุล (ศิลปินนักออกแบบและจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้)
• นายศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี (ศิลปินวาดภาพร่วมสมัย)
• นายอภิชัตย์ รัตนิน (ประธานสหพันธ์กีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งเอเชีย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านความสุข -โครงสร้างพื้นฐาน / จราจร
• รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค (อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
• ดร.ไกร ตั้งสง่า (ประธานกรรมการ บริษัท พีระมิด ดีเวลล็อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย และวิศวกรรมเมือง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านความสุข – สุขภาพ
• นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส (อดีตรองปลัด กทม.ฝ่ายการแพทย์)
• สพญ.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล (สัตวแพทย์อาสา)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม / ภูมิสถาปัตย์
• ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว (อดีตประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)
• รศ.ดร.หรรษา สงวนน้อย (หัวหน้าสถาบันการศึกษา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
• นางวรรณพร พรประภา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด และอดีตกรรมการบริหารสมาคม
ภูมิสถาปนิกประเทศไทย )

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ / การศึกษา
• รศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ (ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม
• น.ส.อาภรณ์ วงษ์สังข์ (อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน)
• น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย (หัวหน้าสำนักงาน องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน / ท่องเที่ยว / เศรษฐกิจ
• นายขรรค์ ประจวบเหมาะ(อดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
• ดร.บุญญรักษ์ นิงสานนท์ (อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน)
• นายภราเดช พยัฆวิเชียร (นายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมือง และอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
• นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (อดีตประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด)

แต่กระนั้นนโยบายทั้งหมดทั้งมวล รวมทั้งแนวคิดจะดูแลคนกรุงฯ ที่จะออกมาอีกนับจากนี้นั้น คงเป็นที่จับตามองของฟากฝั่งตรงข้ามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากก้าวผิดครั้งนี้ จึงเชื่อว่าการเมืองระดับกรุงเทพมหานคร นับจากนี้แทบต้องประสานตาต่อตาฟันต่อฟันแบบห้ามใครเผลอเลยทีเดียว

Mthai News

ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม ผู้ว่ากทม