ต.228 ต.229 ต.230 ฉลามชายฝั่งใหม่ถอดป้าย พร้อมปฏิบัติการรบ เรือผิวน้ำ อากาศยานข้าศึกแบบ 24 ชม.ไม่เติมกำลังบำรุง

Home / สกู๊ปข่าว / ต.228 ต.229 ต.230 ฉลามชายฝั่งใหม่ถอดป้าย พร้อมปฏิบัติการรบ เรือผิวน้ำ อากาศยานข้าศึกแบบ 24 ชม.ไม่เติมกำลังบำรุง

ต.228 ต.229 และ ต.230 ฉลามตรวจการณ์ชายฝั่งป้ายแดงล่าสุดทัพเรือไทย ซึ่งกองทัพเรือ ได้จัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง หรือ ตกช. จำนวน 3 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดที่จะปลดระวาง

IMG_1575

ทัพเรือจึงจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการต่อเรือ โดยเรือทั้ง 3 ลำ โดยทั้ง 3 ลำจะเข้าประจำการใน กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัย แด่พระบรมวงศานุวงศ์

โดยมีคุณลักษณะโดยทั่วไปของเรือ ดังนี้
– ความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร
– ความกว้างสูงสุดของเรือ 5.56 เมตร
– ความลึกของเรือ 3.15 เมตร
– กินน้ำลึกตัวเรือ 1.05 เมตร
– ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า 30 นอต
– ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ (15 นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ มีกำลังพลประจำเรือตามอัตรา 9 นาย

IMG_1581

ขณะที่ขีดความสามารถปฏิบัติการรบ
– ปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทั้งบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
– ตรวจจับ ติดตาม และพิสูจน์ทราบเป้าพื้นน้ำ
– ป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำ และอากาศยานข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ
– ปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง
– ปฏิบัติงานได้ในสภาพทะเลไม่น้อยกว่า Sea State 2
– ตรวจค้นเรือต้องสงสัย ค้นหา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสามารถใช้เรือเล็กประจำเรือเพื่อภารกิจดังกล่าวได้
– เรือมีความสามารถทรงตัวที่ดีในการบังคับเรือ และบังคับเลี้ยวในการปฏิบัติงานที่ความเร็วสูง

ระบบอาวุธ
– ปืนกล ขนาด 20 มม. 1 กระบอก บริเวณหัวเรือ
– ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องยิงลูกระเบิด 81 มม. รวมแกน จำนวน 1 ชุด ติดตั้งบริเวณท้ายเรือ

MThai News

IMG_1549

IMG_1551

IMG_1555

IMG_1558

IMG_1560

IMG_1561

IMG_1562

IMG_1563

 

IMG_1570

IMG_1571

IMG_1572

IMG_1573

IMG_1574

IMG_1576

IMG_1577

 

IMG_1579

IMG_1580

IMG_1583

IMG_1584

IMG_1587

IMG_1588 IMG_1590 IMG_1591 IMG_1592

IMG_1610