ได้เวลาปฏิรูป!! รถไฟไทย แก้ขัดรถไฟความเร็วสูง

Home / สกู๊ปข่าว / ได้เวลาปฏิรูป!! รถไฟไทย แก้ขัดรถไฟความเร็วสูง

หลัง จากที่ ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ไปไม่ถึงจุดหมาย รถไฟความเร็วสูงในไทยเลยต้องหยุดชะงักไปก่อน พร้อมกับเหตุผลของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า มีการตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ความเห็นส่วนตัวว่ารถไฟความเร็วสูงยังไม่จำเป็นสำหรับไทย และเป็นไปได้ควรให้ถนนลูกรังหมดไปจากประเทศก่อน

102325jtyw3q3nwnzket11-451x300

นั่นเองทำให้เกิดการถกเถียงขึ้นมาว่า แท้จริงแล้ว ประเทศไทยจำเป็นต้องมีรถไฟความเร็วสูงหรือยัง หลายคนนำไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น จีน ที่ความรุดหน้าไปไกลหลายขุม หรือแม้กระทั่งลาวเองก็ออกจากจุดสตาร์ท เซ็นสัญญาเริ่มก่อสร้างแล้ว

มองกลับมายังไทย ยังคงต้องหมองใจกับปัญหารถติด รถไฟล่าช้า และการเดินทางในระยะไกลที่ใช้ระยะเวลานาน รถไฟความเร็วสูงจะเป็นสิ่งที่มาบรรเทาปัญหาเหล่านี้ แต่สุดท้ายก็ยังไม่เกิด

ดังนั้น การเดินทางในระยะไกล เช่น  เชียงใหม่ ภูเก็ต คงต้องพึ่งรถทัวร์ หรือ เครื่องบิน ส่วนหากจะใช้บริการรถไฟในแบบดั้งเดิมของไทย ก็ต้องทำใจกับสิ่งที่จะพบเจอ นั่นก็คือ ความล่าช้า(มาก) อาจเป็นเพราะหัวรถจักรจำนวนมากอายุใช้งานมากกว่า 20 ปี แม้จะมีการซ่อมบำรุง ก็ยังทำให้เดินรถล่าช้า

tnews_1316322962_9588

นอกจากนี้ ภายในรถบางขบวนมีความสกปรก ทั้งเบาะนั่ง และห้องน้ำ  และผู้ใช้บริการยังต้องนั่งรถไปตามยถากรรม กับการเดินรถไม่เป็นไปตามตารางเวลา ไม่มีเวลาแน่นอนว่าจะถึงจุดหมายเมื่อใด ..อดีตเป็นฉันใด ปัจจุบัน ยังคงความคลาสสิกไม่เปลี่ยนแปลง “งบประมาณ” ที่ทุ่มเทพัฒนามาตลอด จากหัวจักรไอน้ำเป็นดีเซลราง จากหมอนไม้เป็นหมอนเหล็ก รางเดี่ยวเป็นรางคู่ในบางสาย ก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ

การเดินทางด้วยรถไฟ จึงเป็นตัวเลือกสุดท้ายในการเดินทางของผู้โดยสาร หากจะให้มีการ ‘ปฏิรูปรถไฟไทย’คงต้องโละปรับโฉมใหม่ยกเข่ง ทั้งบุคลากร ระบบราง คุณภาพของรถ หัวรถจักรรุ่นใหม่พร้อมตู้โบกี้ใหม่ และการบริการที่ดี ให้ประชาชนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในเมื่อยังไม่มีรถไฟความเร็วสูง รถไฟธรรมดาก็หวังว่า จะมีความเร็วที่สูงขึ้น (กว่านี้)เป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทั้งนี้ การตีความของศาล ก็คือ ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ถนน ไฟฟ้า ประปา ยังเข้าไม่ถึง รอการพัฒนา เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความสะดวกอย่างทั่วถึง  และเป็นไปได้ควรให้ถนนลูกรังหมดไปจากประเทศก่อน แต่ อีกมุมมองหนึ่ง การลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูง ไม่ว่าในรัฐบาลใด ก็ถือเป็น การคมนาคม ขนส่ง ที่มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และรองรับปริมาณขนส่งระหว่างประเทศ  น่าจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจากการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และจะช่วยเสริมโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจไทย รวมทั้งกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมตัดผ่านด้วย

ความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ ก็อดเสียดายโอกาส ที่ไทยจะมีบทบาทในด้านโลจิสติกส์ การกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน กระตุ้นการค้าการลงทุนให้คึกคัก รองรับความเจริญและจำนวนคนที่มากขึ้น

102325jtyw3q3nwnzket11-451x300

อย่าง ไรก็ตาม หากโครงการรถไฟความเร็วฟื้นขึ้นอีกครั้ง ไม่ว่าจะในรัฐบาลใดในอนาคต ต้องแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นให้หมดสิ้นเสียก่อน เพราะอภิมหึมหามหาโปรเจค ใช้เงินลงทุนมหาศาล  มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรัฐบาลต้องกำหนดแผน แนวทาง และวงเงินที่ชัดเจน พร้อมกับทำประชาพิจารณ์ หากเดินหน้าไปอย่างรอบคอบ  เชื่อว่าความฝันรถไฟความเร็วสูงจะยังไม่สายหากเกิดขึ้นจริง

MThai News