โตขึ้นอยากเป็นอะไร? มองอนาคตเด็กไทย อาชีพไหน มาแรง

Home / สกู๊ปข่าว / โตขึ้นอยากเป็นอะไร? มองอนาคตเด็กไทย อาชีพไหน มาแรง

เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านมาถึงยุคโซเชียล ที่เทคโนโลยีล้ำหน้า เด็กไทยในวันนี้ มีปัจจัยหลายอย่างในการดำรงชีวิต พัฒนาการศึกษา ได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้กว่าเด็กยุคก่อน  แต่อีกด้านหนึ่งก็มีสิ่งยั่วยุรอบตัวนำพาให้หลงผิด นอกจากความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวแล้ว การใช้ชีวิตในโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่จะขัดเกลาเยาวชน ปูพื้นฐานเด็กไทยให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

022

ครั้งในวัยเด็กทุกคนย่อมเจอคำถามที่ว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร? มองความฝันของเด็กแต่ละคน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะตอบว่าอยากเป็น หมอ ครู พยาบาล ทหาร ตำรวจ สอดคล้องกับผลสำรวจ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยที่พบว่า ส่วนใหญ่ ฝันอยากประกอบอาชีพแพทย์ ด้วยเหตุผลว่า จะได้รักษาผู้ป่วยและดูแลพ่อแม่ยามเจ็บไข้ เป็นอาชีพที่ได้บุญและมีรายได้ดี  รองลงมาได้แก่ ทหาร ตำรวจ ครู และวิศวกร ตามลำดับ

แต่ในปัจจุบัน จากการได้มองเห็นโลกที่กว้างขึ้น ก็พบว่า เด็กไทยมีความคิดเห็นเรื่องอาชีพในฝันหลากหลายมากยิ่งขึ้น จากอาชีพที่ไม่เป็นที่นิยมในอดีต กลับกลายมาเป็นอาชีพที่เด็ก ๆ ใฝ่ฝันอยากจะเป็น อย่างเช่น อาชีพ เชฟ นักแสดง นักร้อง ช่างแต่งหน้าทำผม ส่วนอาชีพที่มาแรงในขณะนี้ ในสายตาเด็กๆ คือ  นักธุรกิจ นักกีฬา และดารา

แน่นอนว่า การประกอบอาชีพ ต้องคำนึงถึงใจรักเป็นอย่างแรก จากนั้นจึงวางแผนด้านการเรียนรู้ การศึกษาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย แม้ว่าระบบการศึกษาไทยจะอยู่ในขั้นที่ล้มเหลว ด้อยกว่าระบบการศึกษาอื่นๆ ในอาเซียนอย่างเวียดนาม มาเลเซีย ที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด แต่การขวนขวาย เรียนรู้ด้วยตนเอง ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มทักษะแก่ชีวิต ส่วนหากจะพูดถึงเรื่องปฏิรูปการศึกษา การเรียนการสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย คงได้คุยกันยาว  

ขณะที่การแข่งขันของเด็กไทยก็เริ่มมีความกดดันมากขึ้น ไม่ว่าจะแข่งขันกับเพื่อนร่วมชั้น และความคาดหวังจากผู้ปกครอง หวังให้ลูกได้ทำงานดี มีเงินใช้  หากจะมองแง่ของรายได้ เงินเดือนของแต่ละอาชีพแล้ว ข้อมูลของ นาย บุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงานกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยว่า อาชีพที่มีรายได้เกิน 1 แสนบาทต่อเดือน 5 อันดับแรก คือ

1.อาชีพนักบิน
2. วิศวกรเหมืองแร่ และ นักโลหะการ
3. ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
4. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
5. ผู้พิพากษา

เหล่านี้ มีเพียงน้อยคนนักที่จะก้าวไปถึง และเมื่อมองถึงความเป็นจริง จากสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าบัณฑิตจบใหม่ ตกงานกว่า 1.5แสนคน  มาดูกันว่า 5 อันดับสายงาน ของคนตกงานมากที่สุดในปี 2557 คือ

1. อาชีพที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ/บริหารการพาณิชย์
2. สายงานคอมพิวเตอร์
3. สายวิศวกร
4. สังคมศาสตร์
5. สายมนุษยศาสตร์

โดยอาชีพสายช่าง เป็นสายอาชีพที่ขาดแคลนหนัก แต่มีรายได้สูง ซึ่งคนไม่อยากทำ เพราะอยากได้ปริญญาบัตร สาขาที่กำลังขาดแคลนจำนวนมาก ได้แก่ สาขาช่างเชื่อม ยานยนต์ การโรงแรม และการท่องเที่ยว เหล่านี้แรงงานน้อยถึงขั้นวิกฤติ ทั้งที่ธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศกำลังมาแรง และเติบโตเป็นลำดับ และหากยิ่งพัฒนาเรื่องภาษา คนที่เรียนสายช่าง สายอาชีพ ย่อมมีโอกาสเติบโตในอาเซียน โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ประเทศที่ขาดแคลนแรงงานขนาดใหญ่ มีค่าตอบแทนที่สูงกว่า

จากคำถามที่ว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร? คำตอบของเหล่าเด็กๆ ก็สามารถเป็นแนวทาง วางแผนไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งไว้ เพราะเด็กเยาวชน หากได้รับการปลูกฝังที่ดี ก็จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ผลักดันประเทศให้เจริญก้าวหน้า เหนือสิ่งอื่นใด การเป็นคนดี เป็นพลเมืองดี ย่อมทำให้สังคมเป็นที่น่าอยู่มากขึ้น ดังคำขวัญวันเด็ก  2558 ที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ให้ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

เพรชพิริยะ