สิ้นสุดกันทีรอบนี้ รถเมล์-รถไฟ “ฟรี” รอ รอบหน้า

Home / การเงิน-การคลัง, สกู๊ปข่าว, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สิ้นสุดกันทีรอบนี้ รถเมล์-รถไฟ “ฟรี” รอ รอบหน้า

หลายคนคงเคยใช้บริการ รถเมล์ฟรี หรือ รถไฟฟรี  ซึ่งคำว่า “ฟรี” ในที่นี้ คงไม่มีมีใครมานั่งคิดว่า เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือ คนชรา เพราะนโยบายดังกล่าว ตอบโจทย์ต่อคนระดับล่างๆ และประชาชนทั่วไป

เนื่องจากตั้งเเต่เริ่มนโยบายดังกล่าว  ก็ต่างช่วยอำนวยความสะดวกต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ล่าสุด เพิ่งมีการพิจารณารอบใหม่ของ “ โครงการรถเมล์ฟรี และ รถไฟฟรี ” ซึ่งอาจมีข้อปรับเปลี่ยนบางอย่าง ที่เห็นว่าจะลงลึกถึงสิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่ใช้บริการอย่างแท้จริง

” โครงการ รถเมล์ฟรี และ รถไฟฟรี “ ได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วง นายกสมัคร สุทรเวช จากพรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็น 1 ใน นโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน ของรัฐบาลยุคนั้น

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดค่าครองชีพของ ประชาชนในยุคข้าวยากหมากแพงดังนั้น องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ หรือ ขสมก. จึงได้เข้าไปร่วมให้บริการรถเมล์ฟรี

ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา ซึ่งนโยบายดังกล่าง ที่หลายฝ่ายต่างมีข้อกังขา ว่าเป็น
นโยบายประชานิยม แต่ทำไมถึง เรียกคะเเนน ของประชาชนได้เป็นอย่างดี

เพราะได้รับการต่ออายุจากรัฐบาลสมัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถึง 2 ครั้ง หลังจาก ครบกำหนดใน 6 เดือน ในครั้ง
แรก เมื่อเดือน ก.พ. 2552 และ เดือน ส.ค. 2552 และล่าสุดรัฐบาลเพิ่งอนุมัติให้ต่อ อายุไปอีก 3 เดือน เริ่ม ก.พ
.2553

เรื่อยมาจนถึงการต่ออายุครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 57- 31 ก.ค. 58 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ผ่อนผันใช้โครงการแบบชั่วคราวต่อไปอีก 6 เดือน

ซึ่งขณะนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบให้มี การยกเลิกโครงการรถ
เมล์-รถไฟฟรี และได้สั่งให้กระทรวงคมนาคม กลับไปศึกษาพิจารณาแผนช่วย เหลือประชาชนขึ้นใหม่

โดยข้อกำหนดในครั้งนี้ จะต้องตรงกับผู้ที่มีรายได้ต่ำอย่างแท้จริง และมีการจำกัดสิทธิเฉพาะ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ เท่านั้น การพิจารณานโยบายนี้ จะเริ่มขึ้นใหม่ ในวันที่ 1 ส.ค. 58 ซึ่งทาง กระทรวงคมนาคมจะใช้เวลาสำรวจ

และแยกประเภทกลุ่มประชาชนจากทะเบียนราษฎร์ ของกระทรวงมหาดไทยประมาณ 2 เดือนเพื่อกำหนดแนวทาง การช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มเยาวชนเด็กนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุที่เกิน 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับสิทธิพิเศษอยู่แล้ว เช่น ทหารผ่านศึก

โดยหลังจากนี้ช่วง 4 เดือนที่เหลือ จะหาวิธีพร้อมกับแนวทางปฏิบัติว่า ควรใช้วิธีแสดงสิทธิ เพื่อรับการช่วยเหลือจึงเหมาะสม เช่น ใช้เป็นบัตรผู้สูงอายุ บัตรนักเรียน หรือทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ เพื่อสรุปเเละเสนอต่อ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อีกครั้งหนึ่ง

ทว่า นโยบายช่วยเหลือ ประชาชนในรอบใหม่นี้ จะสามารถตอบโจทย์ของผู้ที่มีรายได้น้อยได้ตรงจุดหรือไม่ ในขณะที่ฟากของผู้ที่ใช้บริการ รถเมล์ฟรี และ รถไฟฟรี เป็นประจำจะ มีความคิดเห็นอย่างไร ก็คงต้อง ติดตามกันต่อไป….

 

**นโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน ได้เเก่

1 ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

2 ชะลอการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (LPG)ในภาคครัวเรือน

3 ลดค่าใช้จ่ายน้ำประปาของครัวเรือน

4 ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน

5 ลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทาง

6 ลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3

 

Mthai News