บันทึกงานของในหลวง ตอน การจราจรในกรุงเทพ

Home / สกู๊ปข่าว / บันทึกงานของในหลวง ตอน การจราจรในกรุงเทพ

การแก้ไขจราจรในกรุงเทพ อีกหนึ่งบันทึกงานในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 

ปัญหาการจราจรติดขัดมักเกิดขึ้นในเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีรถวิ่งอยู่บนท้องถนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่สมดุลกับถนนที่มีอยู่เดิม ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าปัญหาการจราจร ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น หากเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการจราจร ทรงเป็นผู้ริเริ่มแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยพระราชทานแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องและให้หน่วยงานต่างๆ รับไปดำเนินงานอยู่เสมอ โดยมีผู้สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริมากมาย

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งหน่วยงานต่างรับไปเป็นทุนสำรองเบื้องต้นในการดำเนินงาน เช่น กรมตำรวจได้นำพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งไปจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาการจราจร และอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อประสานการจราจรให้สะดวกรวดเร็วขึ้น

ข่าวในหลวง, ในหลวงรัชกาลที่9, รถติด, การจราจร

หลังจากนั้นได้มีประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความร่วมมือสนับสนุน ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านการจราจรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจราจรที่กำลังวิกฤตอยู่ โครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านอยู่บนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้ คือให้รถแล่น พอแล่นได้ ไม่คั่ง ไม่ศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่ใช่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้พอไปเช่นนี้ก็จะทำให้รถในท้องถนนเฉลี่ยไป

โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาจราจรติดขัดแบบคอขวด เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขให้เป็นระบบโครงข่ายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วถึง คือ สามารถให้รถเคลื่อนไหลไปได้ดุจน้ำไหลออกจากขวด นอกจากนี้พระราชดำริในการแก้ปัญหาจราจรจะกระทำในลักษณะต่างๆ อาทิ แบ่งถนนในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงให้ชัดเจน

ทะลุถนนให้เชื่อมถึงกัน ตัดถนนเพิ่มผิวจราจร เพื่อระบายรถบรรทุกจากคลองเตย สร้างถนนปิดคร่อมคลองประปา สร้างถนนยกระดับอรุณอมรินทร์ – แยกวิสุทธิกษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาคอขวด แก้วิกฤติแยกลำสาลี สร้างถนนคู่ขนานพระราม 9 เพื่อลดภาระการจราจร รวมไปถึงทรงชี้แนะที่ลุ่ม ที่ดอน ที่น้ำขังและการระบายน้ำ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News