บันทึกงานของในหลวง ตอน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

Home / สกู๊ปข่าว / บันทึกงานของในหลวง ตอน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อพสกนิกรนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ พระองค์ทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของเหล่าปวงชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ทรงมีอย่างต่อเนื่องเสมอมา ถึงแม้นพระองค์จะไม่ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนเหมือนเช่นเคย แต่พระองค์ยังทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนมาโดยตลอด จนเป็นที่มาของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดยได้มีการพิจารณาจากฎีกาที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย และสำนักราชเลขาธิการทำการตรวจสอบข้อมูล นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาแก่ราษฎรนั้นๆ ในโอกาสเดียวกัน

รวมไปถึงความเดือดร้อนของพสกนิกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งได้มีการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ราย รวมทั้งการนำพระมหากรุณาไปมอบแก่หน่วยงานราชการ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วย

บันทึกงานในหลวง, ข่าวในหลวง, ในหลวงรัชกาลที่9, ถุงยังชีพพระราชทาน, โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

ทั้งนี้จะมีการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรมาเป็นเวลานาน

ในการจัดโครงการพระราชทานความช่วยเหลือจะได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี โดยมีรูปแบบการจัดพิธีที่เรียบง่ายแต่สมพระเกียรติ และมีหน่วยงานที่มอบความช่วยเหลือถวายพระราชกุศล ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม

สำนักงานอัยการสูงสุดจัดเจ้าหน้าที่เผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ราษฎร และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News