รู้หรือไม่? เรื่องการ ‘ลดหย่อนภาษี’ ประกันชีวิต ช่วยคุณได้

Home / การตลาด, สกู๊ปข่าว, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รู้หรือไม่? เรื่องการ ‘ลดหย่อนภาษี’ ประกันชีวิต ช่วยคุณได้

ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีอย่างนี้ นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการวางแผนภาษีที่ประชาชนและหลาย ๆ ภาคธุรกิจทางการเงินให้ความสำคัญ ต่างนำเสนอสินค้าที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีให้ประชาชนได้เลือกสรรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและการลงทุนของแต่ละบุคคล

โดย นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เผยว่า ประกันชีวิต เป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของชีวิตและสุขภาพ ตลอดจนการเงิน การลงทุน รวมถึงเป็นเครื่องมือชดเชยรายได้ในยามชรา ซึ่งภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญของการออมและการสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตที่จะช่วยลดภาระให้ตนเองและครอบครัวรวมถึงสังคม

ตามที่กรมสรรพกรกำหนดให้สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอายุสัญญาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (โดย 10,000 บาทแรกได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (1) (ง) ส่วนที่เกิน 10,000 บาท สามารถนำมาหักลดหย่อนได้แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (61) ของกรมสรรพกร)

37

ส่วนผู้ที่คู่สมรสมีประกันชีวิตอยู่หรือซื้อประกันชีวิตให้คู่สมรสไว้ และคู่สมรสไม่มีรายได้ แต่ยังจ่ายเบี้ยประกันอยู่ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท เพราะเมื่อไม่มีรายได้จึงไม่จำเป็นต้องหักลดหย่อนภาษี

นอกจากนี้ ท่านที่วางแผนเรื่องรายได้ในยามเกษียณ สามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 แต่ถ้ามีแต่ประกันชีวิตแบบบำนาญเพียงอย่างเดียวไม่มีประกันชีวิตอื่นใดอีก เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญนี้จะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่ทำไว้หากนำไปรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ยังมีกรมธรรม์ประกันลูกกตัญญู สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และถ้ามีพี่น้องหลายคนสามารถแบ่งหักลดหย่อนได้เท่า ๆ กัน แต่พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

 

ขอบคุณข้อมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com