บันทึกไทยบันทึกบันทึกพระชนม์ชีพ ตอน จุดเริ่มของกษัตริย์นักพัฒนา

Home / สกู๊ปข่าว / บันทึกไทยบันทึกบันทึกพระชนม์ชีพ ตอน จุดเริ่มของกษัตริย์นักพัฒนา

“80 วัน” ก่อนการกราบลา – บันทึกไทยบันทึกบันทึกพระชนม์ชีพ ตอน ก้าวแรกของกษัตริย์นักพัฒนา 

พระตำหนักวิลล่าวัฒนา อยู่ในเมืองปุยยี เมืองเล็ก ๆ ใกล้เมืองโลซาน ที่ประทับแห่งใหม่นี้กว้างขวางพอที่สมเด็จพระบรมราชชนนีจะสามารถทรงส่งเสริม ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 2 พระองค์ ได้ทรงกีฬาในร่มและส่งงานอดิเรก ที่เสริมพระประสบการณ์ที่สำคัญสมเด็จพระบรมราชชนนี ก็ทรงเป็นแม่แบบที่ดีในเรื่องการเล่นกีฬา และการทรงเป็นช่างภาพมือสมัครเล่น

ในด้านการถ่ายภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจับกล้องถ่ายภาพมาตั้งแต่พระชนมายุได้ 8 พรรษา จากนั้นก็ทรงมุ่งมั่นศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาโดยตลอด ความสนพระราชหฤทัยในเรื่องงานช่างก็เป็นที่ประจักษ์ชัด เช่น ทรงสามารถประดิษฐ์วิทยุแร่ และมอเตอร์ไฟฟ้าแบบง่าย ๆ ได้เป็นต้น ของเล่น งานอดิเรกที่ทรงคิดประดิษฐ์อย่างสนุก ๆ ในสมัยทรงพระเยาว์ ในที่สุดได้กลายเป็นเครื่องมือทรงงานของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาพระองค์นี้ในเวลาต่อมา…