บันทึกพระชนม์ชีพ บันทึกไทย ในหลวงรัชกาลที่9

บันทึกพระชนม์ชีพ ตอน ‘ในวันเสด็จนิวัติประเทศไทย’

Home / สกู๊ปข่าว / บันทึกพระชนม์ชีพ ตอน ‘ในวันเสด็จนิวัติประเทศไทย’

บันทึกพระชนม์ชีพ “79 วัน ก่อนการกราบลา”  ตอน ‘ในวันเสด็จนิวัติประเทศไทย’

พ.ศ. 2481 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาได้ประมาณ 5 ปีเศษแล้ว ในปีนี้เองพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัติประเทศไทย ทรงเดินทางออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 17 ตุลาคม

ประมาณช่วงเที่ยงของวันที่ 15 พฤศจิกายน เรือรบศรีอยุธยา ก็นำเสด็จพระองค์เข้ามาตามแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงท่าราชวรดิษฐ์ ท่ามกลางประชาชนรายรอบ 2 ฝั่ง อย่างแน่นขณะ พร้อมเสียงโห่ร้องยินดีดังก้อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงจัดพิธีฉลองให้ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ที่ประทับอยู่ในเมืองไทย พระองค์ได้ทอดพระเนตรสภาพบ้านเมือง ประชาชน วัดวาอาราม จนถึงได้ทรงเรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย ดูเหมือนเมืองไทยที่ทรงจากไปตั้งแต่พระชน 5 พรรษา ได้กลับมาแจ่มชัดอีกครั้งหนึ่ง