ข่าวในหลวง บันทึกไทยบันทึกพระชนม์ ในหลวงรัชกาลที่9

บันทึกพระชนม์ชีพ ‘กษัตริย์ยอดนักดนตรี’

Home / สกู๊ปข่าว / บันทึกพระชนม์ชีพ ‘กษัตริย์ยอดนักดนตรี’

บันทึกไทยบันทึกพระชนม์ชีพ ตอน กษัตริย์ยอดนักดนตรี

ปี พ.ศ 2485 เปิดฉากด้วยการที่ประเทศไทย ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร ในวันที่ 25 มกราคม นอกจากความกังวลห่วงใยในเรื่องของบ้านเมืองแล้ว หัวหน้าครอบครัวราชสกุลมหิดล ยังต้องทรงวิตกเรื่องการลดค่าเงินบาท และความล่าช้าของเงินที่ส่งมาจากเมืองไทย ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไปอีก

แต่กระนั้นในช่วงระยะนี้เอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีโอกาสได้เรียนดนตรีกับครูดนตรีที่ได้มาสอนถึงพระตำหนักสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยพระองค์ทรงเลือกเป่าแซกโซโฟน หลังจากครั้งอดีตเมื่อพระชนม์ 13 พรรษา พระองค์เคยทรงแอคคอร์เดียน แต่ก็ทรงเลิกไป

การเรียนพอผ่านพ้นไปได้สักระยะหนึ่ง ก็เริ่มปรับเปลี่ยน ไปเป็นการเล่นแบบทรีโอ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแซกโซโฟนพร้อมครู และพระบรมเชษฐาธิราชทรงแคลริเนต ซึ่งจากพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็นที่ยกย่องชื่นชมไปทั่วโลกในเวลาต่อมา อีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานบทเพลงอันไพเราะที่ซาบซึ้งตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนานเท่านาน