ครูเชาว์ ตามรอยพ่อ สารคดี ในหลวง ในหลวงรัชกาลที่9

ครูเชาว์ ครูผู้ค้นพบคุณค่าตัวเอง จากแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9

Home / สกู๊ปข่าว / ครูเชาว์ ครูผู้ค้นพบคุณค่าตัวเอง จากแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9
สารคดีสั้น “คุณค่าของคนอยู่ที่ไหน?” เรื่องราวความฝันอันสูงสุดของครูเชาว์ ต้นแบบความดีตามรอยพ่อผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”

ครูเชาว์ ครูผู้ค้นพบคุณค่าในตัวเองโดยการเดินตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยการหยิบยื่นโอกาสให้สังคมรอบข้างในชุมชนเล็กๆ ชื่อ ชุมชนบ้านปูน ย่านสะพานพระราม ๘

ชีวิตครูเชาว์เริ่มต้นเกิดมาด้วยความพิการทางร่างกายไม่สมประกอบทั้งที่มือ ขา และดวงตา จนถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก และเติบโตมาในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและสติปัญญา แต่ครูเชาว์กลับใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับดันให้ตัวเองศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วหันกลับมาทำงานรับใช้สังคมด้วยการน้อมนำแนวคำสอนพอเพียง และการปิดทองหลังพระตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ ๙

ครูเชาว์เริ่มต้นการเป็นครูในชุมชนที่มีเด็กด้อยโอกาสจำนวนมากแทนที่จะเลือกไปทำงานที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า ครูเชาว์ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ตอบแทนผืนแผ่นดินเกิดตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ และด้วย “ความฝันอันสูงสุด” ของครูเชาว์ที่ต้องการให้เด็กด้อยโอกาสที่ผ่านเข้ามาเป็นลูกศิษย์ในชีวิตของเขาได้มีโอกาสเรียนจบระดับปริญญา

เพื่อออกมาเป็นคนดีที่สังคมต้องการ เขาจึงมักใช้เวลาว่างไปรับจ้างแบกหาม หรือออกตระเวณเก็บขยะขาย เพื่อนำเงินมาซื้อขนมให้เด็กๆ ครูเชาว์บอกว่า “ขอเพียงเด็กๆ ได้มีของเล่น มีขนม และมีความสุข ก็ถือเป็นสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ครูต้องทุ่มเทลงไปแล้ว”

สารคดีสั้นชุดนี้มุ่งถ่ายทอดเรื่องราวความฝันอันสูงสุดของครูเชาว์ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” เพื่อปลุกพลังให้ผู้คนในสังคมได้เห็นถึงพลังของการเป็นผู้ให้ และการเป็นผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม