แผนที่…คู่พระทัย ‘ในหลวงร.9’

Home / สกู๊ปข่าว / แผนที่…คู่พระทัย ‘ในหลวงร.9’

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ‘แผนที่…คู่พระทัย’ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้ว่า “แผนที่ของท่านกว้างกว่าแผนที่ของคนอื่นทั่วไป เพราะท่านเอาหลายระวางมาปะติดกัน…ทรงทำเองอย่างพิถีพิถัน…ก่อนเสด็จฯ ไหน ท่านจะเตรียมแผนที่และทรงศึกษาอย่างละเอียด…”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรู้จักแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว ไม่มีที่ไหนรอดพ้นสายพระเนตรได้เลย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยพระราชทานสัมภาษณ์ ณ สถานีวิทยุจุฬา เมื่อปี 2529 ว่า แผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใคร ๆ เห็นกันทั่วไป เพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกัน การปะแผนที่เข้าด้วยกัน ท่านทำอย่างพิถีพิถัน แล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว ก่อนที่จะเสด็จฯ ไหน ท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด

‘เวลาเสด็จฯ ไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหน ทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไร ท่านถามหลายๆ คนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้น ดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่ น้ำไหลจากไหนไปที่ไหน บางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้อง ท่านจะตรวจสอบได้’

ตลอดเวลาแห่งการทรงงานในพระชมน์ชีพ ด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เอง ได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่นำทางคนไทยไปสู่ความสุขและความเจริญก้าวหน้า