การเรียนรู้ในวัยเยาว์ของในหลวงรัชกาลที่ 10

Home / สกู๊ปข่าว / การเรียนรู้ในวัยเยาว์ของในหลวงรัชกาลที่ 10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเมื่อทรงพระเยาว์ทรงเรียนรู้ตามวัยประกอบกับทรงเรียนรู้การทรงงานในฐานะพระราชโอรสพระองค์เดียวไปพร้อมกันด้วย