เสียงที่อยากได้ยิน ภาพที่อยากเห็น – ข้าว…ที่ตากใบ

Home / สกู๊ปข่าว / เสียงที่อยากได้ยิน ภาพที่อยากเห็น – ข้าว…ที่ตากใบ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งมั่นหาน้ำเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในที่นาของชาวบ้าน เพราะทรงตั้งพระราชหฤทัยไม่อยากให้คนไทยต้องซื้อข้าวจากต่างชาติ พระองค์เสด็จฯ มาดูความคืบหน้าการปลูกข้าวและการแก้ดินเปรี้ยวในพื้นที่นาของชาวนาโคกอิฐ – โคกใน ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2536