News Focus : 5G ควง IOT และ AI ปัญญาประดิษฐ์ สะเทือนวิถีชีวิตมนุษย์ !!

Home / วิเคราะห์เจาะข่าว, สกู๊ปข่าว / News Focus : 5G ควง IOT และ AI ปัญญาประดิษฐ์ สะเทือนวิถีชีวิตมนุษย์ !!

News Focus เจาะลึกเทคโนโลยี 5G ที่ได้มีข่าวใหญ่กรณีที่ประเทศไทยได้วางแผนใช้ 5G ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันในหมวดของโลจิสติกส์ และคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2563

ในอนาคตไม่ใช่เพียงแค่ 5G เท่านั้นที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ เพราะ 5G เป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี  IOT (Internet Of Things) หรืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และ  AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่อาจส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และภาคแรงงานทั่วโลกครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ !!

เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีสุดล้ำ 5G ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าระบบ 4G ถึง 10 เท่า ความหน่วงลดลง 5 เท่า และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นถึง 1,000 เท่า แต่คุณสมบัติเหล่านี้สำหรับในประเทศไทยไม่ได้ถูกวางไว้เพื่อให้ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทโทรคมนาคมเท่านั้น แต่เมื่อนำมาใช้ควบคู่กับ IOT และปัญญาประดิษฐ์ อาจเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ และมิติทางด้านเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงด้านอื่น ๆ ครั้งยิ่งใหญ่ของโลกได้เลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ในไม่กี่ปีข้างหน้า หลายประเทศทั่วโลกเตรียมตัวใช้เทคโนโลยี 5G และทิศทาง 5G ในอนาคตทิศทางในประเทศไทย 5G จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน คุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ช่วยบริหารจัดการทรัพยากร ระบบอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชนที่จะมีประหยัดงบประมาณแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น

การมาถึงของ 5Gจะเข้ามาสร้างจุดเปลี่ยนให้กับวิถีชีวิตผู้คนทั่วโลกเพราะหากใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้ใช้ทุ่นแรงมนุษย์ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ IOT (Internet Of Things) หรืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอต์ฟแวร์ เซ็นเซอร์ เชื่อมต่อ สิ่งของ หรือซ่อนอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรา ให้สามารถบันทึกหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ รวมไปถึงความสามารถในการควบคุมระยะไกล

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
IOT (Internet Of Things) หรืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

โดยเมื่อ IOT ถูกเสริมกับเครื่องมือเฉพาะ จะเปลี่ยนลักษณะทางกลได้ตามการกระตุ้น และกลายเป็นระบบที่ถูกจัดประเภทโดยทั่วไปว่า ‘ระบบไซเบอร์-กายภาพ’ (cyber-physical system) ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีอย่าง กริดไฟฟ้าอัจริยะ (เครือข่ายจ่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้แบบอัจฉริยะ) บ้านอัจฉริยะ (สมาร์ตโฮม) ระบบขนส่งอัจฉริยะ (อินเทลลิเจนต์ทรานสปอร์ต) และเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ตซิตี้) ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะสามารถทำงานร่วมกันได้บนโครงสร้างอินเทอร์เน็ตที่จะนำเข้ามาส่งเสริมกันและกัน

อย่างไรก็ตาม อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง IOT ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันให้ครบถ้วน  เพราะจะช่วยเพิ่มปริมาณข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่ง 5G จะเป็นตัวแปรสำคัญในการส่งเสริมให้เทคโนโลยีเหล่านี้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากนี้ AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ อีกหนึ่งระบบที่ใช้งานควบคู่กับ 5G สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ ว่ากันว่าปัญญาประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ลดข้อผิดพลาดที่มนุษย์มี และประหยัดงบประมาณในการดำเนินงาน การผลิต รวมถึงธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ผู้ออกแบบปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบให้ระบบนี้เข้ามาดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น โดย ปัญญาประดิษฐ์ จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการเงินเป็นอันดับแรก ระบบอินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมต่อกับ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประมวลผลออกมาได้  

วิศวกรในเกาหลีใต้กำลังควบคุมระบบ Smart home

ในโลกอนาคต เมื่อโลกเข้าสู่ยุค ‘การปฏิวัติอุตสาหกรรม’ ที่จะเข้าไปสู่เรื่องการเชื่อมต่อในระบบดิจิตอลเกือบทั้งหมด  แม้ฟังดูแล้วปัญญาประดิษฐ์อาจเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในอนาคต แต่ความสามารถของมนุษย์ที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ คือ ‘สัญชาตญาณ’ ซึ่งเป็นความสามารถของมนุษย์ที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ 

นอกจากอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และปัญญาประดิษฐ์ ยังมีเทคโนโลยีความจริงเสมือน(VR หรือ virtual reality) เทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ยุค 4.0 ซึ่งจะมีการจำลองสภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นมาจากข้อมูลของคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงผลในรูปแบบของสามมิติ โดยสามารถที่จะดูได้จากอุปกรณ์แสดงผล และอุปกรณ์ที่ช่วยในการโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมที่จำลองขึ้นมาได้ และสุดท้ายคือ ‘เทคโนโลยีความจริงแบบแต่งเติม’ (AR หรือ Augmented Reality ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ

-AI และ  IOT  สร้างประโยชน์อย่างไรในภาคอุตสาหกรรม

ขณะนี้ระบบอุตสาหกรรมของไทยขณะนี้ยังพึ่งพาแรงงานมนุษย์ เมื่อ 5G เข้ามา จะมีการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตและเชื่อมโยงหน้าที่ต่างๆมากขึ้น ส่วนเทคโนโลยี AI และ  IOT จะมาเชื่อมต่อ Big data ในระบบ การประมวลผลเร็วขึ้น ใช้พลังงานลดลง ดังนั้น 5G จะเป็นพื้นฐานหลักของ IOT เชื่อมกับระบบ Smart ต่าง ๆ ทั้งหมด ซึ่งแรงงานมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม จะต้องเตรียมปรับตัวหรือพัฒนาฝีมือในด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นส่วนเกินในระบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น ให้มีความพร้อมในการทำงานด้านอื่น ๆ ต่อไป

ปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลกระทบรุนแรงสะเทือนวงการการเงิน การธนาคาร 

พูดถึงระบบธนาคาร ที่ปัจจุบันมีการใช้ช่องทางการใช้จ่ายเงินในระบบ Cashless society (สังคมไร้เงินสด) หรือระบบ Digital Money โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งในขณะนี้มีการริเริ่มนำเอารูปแบบการจ่ายเงินผ่านทางออนไลน์เข้ามาใช้แล้วในร้านค้าในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่ในห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงร้านค้าข้างทาง ก็สนใจในการใช้ระบบดังกล่าวมากขึ้น

ดังนั้นสาขาธนาคารเริ่มมีความจำเป็นลดลง เพราะมีต้นทุนสูง ดังนั้นการลดสาขาธนาคารออกไปเป็นทางเลือกใหม่ของธุรกิจธนาคาร โดยขณะนี้อุตสาหกรรมการเงินพยายามจะลดแรงงานลง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในประเทศไทย กรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ประกาศลดพนักงานที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในวงการการเงิน การธนาคารเป็นสาขาแรกและส่งผลกระทบรุนแรงมากในสาขานี้

– เทคโนโลยีใหม่ ในภาคการเกษตร

ภาคการเกษตร เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้เป็นจุดแข็ง ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก คาดว่าหลังใช้ระบบ 5G มูลค่าการผลิตในการเพาะปลูกต่อไร่สูงขึ้นเมื่อ IOT เข้ามาช่วยในการจัดการปัจจัยต่าง ๆ ในการเพาะปลูก อาทิ สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ดิน น้ำ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเกษตรกรเองก็ต้องมีการทำ smart farming ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในอนาคต

3D printing หรือ การพิมพ์ 3 มิติ เขย่าแรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ปัจจุบัน มีเทคโนโลยี 3D printing ที่ใช้ผลิตอาหาร ซึ่งสามารถกำหนดสัดส่วน ปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ในอนาคตเทคโนโลยี 3D printing จะสามารถผลิตอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งให้มนุษย์รับประทานในมื้อหนึ่งได้พอดีกับความต้องการ รวมถึงคำนวณจากองค์ประกอบอื่น ๆ 

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมนุษย์ออกกำลังกาย หรือทำงานหนัก ร่างกายอาจเกิดภาวะขาดสารอาหารบางอย่าง จะมีเครื่องมือที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล อาทิ Apple watch หรือ Samsung watch เมื่อมีข้อมูลที่เกิดจากการคำนวณแล้ว ก็จะเชื่อมต่อกับร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ สามารถนำเอาข้อมูลที่เทคโนโลยี 3D printing  ทำหน้าที่วิเคราะห์ออกมาแล้วเพื่อทำอาหารออกมาได้ ใน แต่ละเงื่อนไขที่แตกต่างกันและปริมาณที่เราต้องการในแต่ละวัน

-AI  IOT เอื้อผลประโยชน์ ‘วงการสื่อ’ 

ภาคอุสาหกรรมโทรทัศน์และสื่อฯ ปัจจุบันในประเทศไทยได้รับผลกระทบอยู่แล้ว จากการที่สื่อเก่าปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อ 5G เข้ามาจะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการไปอีกขั้น การโฆษณาผ่านโทรศัพท์ เป็นรายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้น ผู้คนสามารถรับเนื้อหา หรือเสพสื่อ ผ่านโทรศัพท์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ย้อนหลัง ไม่นิยมดูแบบถ่ายทอดสดเหมือนในอดีต

โดรนส่งสินค้าจาก ‘Amazon’

-5G กับภาคการขนส่งโลจิสติก 

การมองตัวอย่างจากต่างประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย ขณะนี้ Tesla  ได้ผลิตรถบรรทุกแบบไร้คนขับ เพื่อขนส่งสินค้า รวมถึงการแจกของของ  Amezon และ Alibaba มีการกำหนดโมเดลการขนส่งด้วย ‘รถปราศจากคนขับ’ ซึ่งจะประมวลผลว่าจะเดินทางไปยังจุดไหน และใช้ระบบการนัดหมายผ่าน Application

นอกจากนี้ในส่วนของ Amazon และ Alibaba ที่ใช้โดรนมาส่งสินค้า ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งทั้งหมดมีระบบเซ็นเซอร์ประมวลผล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทำให้ทุกอย่างประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งจากที่กล่าวมานั้นแทบไม่ต้องอาศัยแรงงานจากมนุษย์เลย

AI  IOT สามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ในวงการกฏหมาย อย่างไร ?

อุตสาหกรรมกฎหมาย ในอนาคตอาจมีการเอาระบบ  AI มาใช้เช่นกัน เพราะสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ค้นหาประมวลกฎหมาย ข้อกฎหมายต่าง ๆ คำพิพากษา ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และนำมาเปรียบเทียบประมวลผลกับคดีที่เกิดขึ้นได้  

การมองอนาคตเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ กลุ่มคนที่เป็นส่วนเกินของระบบ หรือลูกจ้างในธุรกิจที่กำลังจำล้มหายตายจากไปอย่างถาวร จะต้องเตรียมตัวในการเรียนรู้ระบบใหม่ และตีโจทย์ให้ออก เช่น รีบไปหางานอื่นก่อน เพื่อเตรียมรับมือกับวันที่ธุรกิจหนึ่ง ๆ ปลดคนออกพร้อม ๆ กัน อาจกลายเป็นว่าผู้ที่มีทักษะแบบเดียวกันต่างมุ่งหน้าไปหางานใหม่พร้อม ๆ กัน ปัจจัยในด้านการศึกษา หาทักษะของตัวเอง มองโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เจอเป็นสิ่งสำคัญมาก

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานั้น ยังมีอุตสาหกรรมอีกกว่า 60 อุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด โดยทั้งหมดจะใช้ Big data ของปัญญาประดิษฐ์เพื่อประมวลผล และใช้ IOT เชื่อมต่อระหว่างกัน ซึ่งจุดมุ่งหมายของผู้ออกแบบระบบ AI และ IOT มุ่งเน้นให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มนุษย์มีหน้าที่เพียงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนหน้าที่การทำงาน หรือการสร้างรายได้ คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้รับหน้าที่ดังกล่าวไป หากมนุษย์จับกระแสออก ผู้คนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์มากเท่าปัจจุบัน แต่ยังคงสร้างรายได้เท่าเดิม หากมนุษย์สามารถตีโจทย์ของโลกอนาคตแตก เราจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจแทน ซึ่งขนาดเล็กหรือใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้คน

แต่แน่นอนว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นจริง ต้องมีบางอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ที่ต้องล้มหายตายจาก ยกตัวอย่างเช่น ‘อุตสาหกรรมคนกลาง’ ที่จะหายไปจากระบบแน่นอน ทุกวันนี้ผู้ผลิตสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีคนกลางมาคอยส่งสินค้า ซึ่งขณะนี้ความก้าวล้ำของเทคโนโลยี เริ่มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการขนส่งแล้วเพราะตัวสื่อกลางในระบบขนส่งกำลังค่อย ๆ ลดลงไปเรื่อย ๆ  กระนั้นอุตสาหกรรมส่งสินค้าระหว่างผู้ผลิตและลูกค้ากำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ การปฏิวัติอุตสาหกรรมย่อมมีคนเจ็บตัว แต่ขณะเดียวกันย่อมมีอุตสาหกรรมใหม่  ๆ เกิดขึ้นเช่นกัน

Cashless society สังคมไร้เงินสด

สังคมดิจิตอลที่เกิดขึ้น ทุกวันนี้มีคนขายของออนไลน์รวมถึงเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ เข้าถึงเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์มากขึ้น  และระบบอุตสาหกรรมการขายของออนไลน์ ทำให้เจ้าของธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ทนสู้ค่าเช่าที่ในทำเลทองต่าง ๆ ไม่ไหว ก็โยกย้ายมาขายของบนช่องทางออนไลน์ และหันมาส่งของโดยตรงให้ลูกค้าเพราะช่วยประหยัดต้นทุนไปได้มาก

ในอนาคตปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จคือรูปแบบของธุรกิจต้องตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่ในส่วนของคนที่จับเทรนด์ไม่ออก และยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กับตัวเอง กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ เมื่อวันนึงผู้คนเหล่านี้ เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินของระบบ ดังนั้นมนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบใหม่ และตีโจทย์ให้ออก โดยการศึกษา ยอมรับ และรีบเปลี่ยนแปลง เราจะมีปัญหาทันทีในอนาคต เมื่อคนส่วนใหญ่อยู่ในปัญหาเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ กัน

การเกิด 5G ที่จะมาพร้อมการประมวลผลใน Big data คือเป็น absolute game changer ที่แท้จริง ที่จะเปลี่ยนโลกทั้งโลกที่จะไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ เรามาอยู่ในช่วงเวลาที่ เทคโนโลยีทุกอย่างมาบรรจบในเวลาเดียวกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน IOT เป็นตัวแปรสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างแท้จริง

 

จากบทสัมภาษณ์ ทวีสุข ธรรมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินโลก

เรียบเรียงข้อมูลโดย แก้วตา ปานมงคล

ที่มาเนื้อหาประกอบ www.businessinsider.com www.digitaltrends.comwww.nationmultimedia.com