M-Trilingual ข่าวสดวันนี้ ภาษาเขมร ล่ามภาษาเขมร เรียนภาษาเขมร

‘ภาษาเขมร’ ไม่ยาก คำศัพท์ ประโยค ใกล้เคียงภาษาไทย ตลาดแรงงานรองรับสูง

Home / คลิป, สกู๊ปข่าว / ‘ภาษาเขมร’ ไม่ยาก คำศัพท์ ประโยค ใกล้เคียงภาษาไทย ตลาดแรงงานรองรับสูง

ขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นไปด้วยดีเมื่อเทียบกับในอดีต  โดยมีความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ  ชาวไทยและชาวกัมพูชายังมีอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน ทั้งรูปร่างหน้าตา วัฒนธรรม และภาษา ที่มีรากฐานเดียวกัน จนเปรียบได้ว่า ไทยและกัมพูชา ใกล้ชิดกันดั่ง ‘บ้านพี่เมืองน้อง’

ในด้านการสื่อสาร ภาษาไทยและภาษาเขมร เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกันจากรากฐานเดียวกัน แม้ภาษาเขมรจะไม่ได้รับความนิยมมากนักในประเทศไทย แต่การเป็นผู้ที่สามารถพูดภาษาเขมร ถือได้เปรียบหลายด้าน เพราะปริมาณผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาเขมรในไทยขณะนี้ได้ยังมีน้อย โดยประเทศไทยเอง ยังขาดแคลนผู้มีความสามารถด้านภาษาเขมร ที่ครบถ้วนทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน  จนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างเพียงพอ

M-Trilingual ได้พูดคุยกับ นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ หรือ ‘ครูต้า’ ซึ่งในขณะนี้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาเขมร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ เจ้าของเพจสอนภาษาชื่อดัง ‘ภาษาเขมรไสยๆ สไตล์ครูต้า’ ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ในด้านประวัติการทำงานของครูต้าก็ไม่ธรรมดา เพราะผ่านการทำงานหิน ๆ ที่ต้องใช้ทักษะภาษาเขมรขั้นสูงมาแล้วมากมาย อาทิ ครูสอนพิเศษภาษาเขมรของนาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ล่ามแปลภาษาเขมร ลาว อังกฤษ ในแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ในความร่วมมือประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นอกจากนี้ ‘ครูต้า’ เป็นล่ามแปลภาษาเขมรในงานระดับรัฐบาล ที่มีอายุน้อยที่สุดอีกด้วย โดยในช่วงเรียนจบใหม่ ครูต้า เคยได้รับเงินเดือนสูงถึงเดือนละ 70,000 บาท ซึ่งสูงกว่าเงินเดือนสำหรับผู้ที่เรียนจบใหม่ในระดับปริญญาตรี ในสายงานทั่ว ๆ ไปเกือบ 5 เท่า จากการที่มีทักษะที่ครอบคลุมถึง 3 ภาษา คือไทย อังกฤษ และเรียนจบทางด้านภาษาเขมรมาโดยตรง

ครูต้า ตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ ล่ามภาษาเขมร
‘ครูต้า ตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์’

 

เริ่มต้นยังไงก่อนถึงเส้นชัยการเป็น Trilingual ภาษา ไทย-อังกฤษ-เขมร ?

ครูต้า เริ่มเรียนภาษาเขมรในระดับมหาวิทยาลัย โดยเลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเขมร ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในเมืองไทยมีสถานศึกษา เปิดสอนภาษาเขมรหลายต่อหลายที่ ทั้งในภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ในแถบชายแดนไทย-เขมร ส่วนในระดับอุดมศึกษาจะมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เปิดสอนภาษาเขมรเป็นวิชาเอก

โดยค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาเขมรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราว ๆ 4 หมื่นบาทต่อเทอม ส่วน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราวไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อเทอม

ครูต้าล่ามภาษาเขมร
‘ครูต้า’

การเรียนภาษาเขมรให้ประสบความสำเร็จต้องใช้เวลานานเท่าไร

ทั้งนี้ในมุมมองของผู้เรียนที่เคยผ่านจุดเริ่มต้นมา ครูต้าแนะนำว่า หากอยากพูดสนทนาภาษาเขมรใช้เวลาเพียงสั้น ๆ  ก็สามารถพูดคุย สื่อสารได้แล้ว เห็นได้จากเรียนในคอร์สสั้น ๆ ราว ๆ 10-20 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ผู้ที่จบคอร์สมา สามารถสื่อสารภาษาเขมรในเบื้องต้นได้ โดยการทำความเข้าใจธรรมชาติของภาษาเขมรก็ใช้เวลาเพียงไม่นาน  เพราะรากฐานของภาษาไทย และภาษาเขมรมีความใกล้เคียงกันในหลายมิติ เช่นคำศัพท์ที่ใช้ในทั้ง 2 ภาษาเป็นคำ คำเดียวกัน รวมถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันจากการเป็นประเทศเพื่อนบ้าน

 

เคล็ดลับการ ‘เรียนภาษาเขมร’ ให้สำเร็จ

‘เคล็ดลับในการเรียนภาษาเขมรคือการเปิดใจ ต้องคิดว่าภาษาเขมรไม่ยากหรือไกลตัว และต้องมองเห็นประโยชน์จากการเรียนภาษานี้ก่อน จากนั้นค่อยมุ่งเป้าไปที่การเรียนรู้ หาเทคนิค ‘

ครูต้าล่ามภาษาเขมร

การเรียนภาษาเขมรต้องเริ่มจากทักษะการพูดและฟังก่อน จากนั้นค่อยต่อยอดในด้านทักษะการอ่านเขียนต่อไป ซึ่งภาษาเขมรเป็นหนึ่งในไม่กี่ภาษาที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาไทย เพราะมีวิธีการสะกดที่เหมือนกัน รวมถึงตัวอักษรที่มีความใกล้เคียงกัน นอกจากนี้คำศัพท์และรูปประโยคต่าง ๆ ยังมีรากศัพท์เดียวกัน ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือคำในภาษาไทยและเขมรที่ใช้คำเดียวกันเช่น เรียน อ่าน เป็นต้น

อีกเคล็ดลับคือการนำรูปประโยคภาษาเขมรมาเชื่อมโยงกับประโยคในภาษาไทย รวมถึงการติดตามสื่อภาษาเขมรต่าง ๆ อาทิ ยูทูป และเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็จะช่วยได้มาก นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีช่องทางการเรียนรู้ภาษาเขมรผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับบนเฟซบุ๊ก ที่ทั้งสะดวก ง่าย และไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 

‘ภาษาเขมร’ เพิ่มโอกาสด้านใดบ้าง

ครูต้าล่ามภาษาเขมร สัมภาษณ์ทีมข่าว MThai News

แม้ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้คนสามารถพูดคุยภาษาเขมรได้โดยพื้นเพ แต่อาจจะไม่ตรงตามรูปแบบของ ‘ภาษากัมพูชา’ แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเกิดแนวคิดการเปิดสอน ‘ภาษาเขมร’ ให้เด็กไทยได้ทักษะครบทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน แม้ ‘ภาษาเขมร’ จะไม่ได้รับความนิยมในเด็กไทย แต่ภาษาเขมร ถือเป็นทักษะที่สามารถปูทางไปสู่ ‘อาชีพครู’ ได้ไม่ยาก และในไทยผู้ที่รู้ภาษาเขมร และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในที่สามารถเข้าไปทำงานในองค์กรชั้นนำยังมีจำนวนน้อย

ครูต้าเปิดเผยถึงการเป็น Trilingual ภาษาเขมรได้ทำให้ตนสามารถติดต่อกับชาวกัมพูชาได้ง่ายขึ้น มีความลึกซึ้งและเข้าใจกันมากขึ้น นอกจากนี้ ตนยังเป็นคนไทยในยุคแรก ๆ ที่สามารถพูดภาษาเขมรได้ เมื่อเรียนจบมาจึงพบว่า ตลาดแรงงานรองรับคนที่พูดภาษานี้ได้กว้างมากกว่าที่คิด ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ที่ต้องการล่ามภาษาเขมรเป็นจำนวนมาก  และนอกจากนี้ หากใครที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็จะเพิ่มโอกาสในด้านการติดต่อกับลูกค้าชาวกัมพูชาได้โดยตรง

 

พูดภาษาเขมรได้ คู่แข่งน้อย ตลาดแรงงานกว้าง หางานทำง่าย !!

‘ครูต้า’ เผยว่า หน่วยงานภาครัฐอาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงทหาร ตำรวจ ที่ต้องการผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาเขมรในตำแหน่งล่าม นอกจากภาครัฐแล้ว ภาคเอกชนอย่างธุรกิจการบริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงขณะนี้ตำแหน่งครูภาษาเขมร ที่ถือว่ายังมีจำนวนน้อยในปัจจุบัน

ครูต้าครูสอนภาษาเขมรถ่ายภาพคู่

‘ชาวกัมพูชามีความนิยมสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าด้านความงาม ซึ่งหากผู้ใดมีความสามารถด้านภาษา ก็จะได้เปรียบในตลาดแรงงานด้านนี้’

ไม่เพียงแต่ตลาดแรงงานในประเทศไทยที่รองรับผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาเขมร แต่ยังมีตำแหน่งงานที่รองรับคนไทยในฝั่งกัมพูชามากมาย เนื่องจากมีบริษัทยักษ์ใหญ่จากไทยหลายรายเข้าไปลงทุน และมักให้อัตราเงินเดือนลูกจ้างชาวไทยสูงกว่าชาวกัมพูชา

 

ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชา ในฐานะของผู้ที่มีการทำงานทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง ครูต้าให้ความเห็นว่า ความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชาในขณะนี้ ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก โดยสินค้าไทย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงาม และละครไทย ได้รับความนิยมในหมู่ชาวกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะสื่อบันเทิงของไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวกัมพูชา อย่างละครที่โด่งดังในไทยก็มักจะข้ามฝั่งไปฮอตฮิตในประเทศกัมพูชาเช่นกัน

ในทางกลับกันชาวกัมพูชา มีความนิยมเรียนภาษาไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว โดยทางการกัมพูชามีการรับรองหลักสูตรภาษาไทยเป็นภาควิชาหนึ่งอย่างเป็นทางการซึ่งก็มีชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่เลือกเรียนภาษาไทย และได้รับแรงบรรดาลใจมาจากภูมิหลังจากความชื่นชอบละครไทยและต้องการทราบว่าตัวละคร ต่าง ๆ สื่อสารอะไรกัน บางส่วนมีความต้องการเดินทางมาเรียนต่อในประเทศไทยอีกด้วย

ครูต้าล่ามภาษาเขมร

ความสัมพันธ์ในระดับภาครัฐ  ด้านการเมือง ของไทยและกัมพูชา ต่างมีความร่วมมือกันในด้านนโยบายที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีกว่าเดิม

ก่อนหน้านี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในระหว่างตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์ ระบุว่า รัฐมีนโยบายเน้นการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งได้มีการพูดคุยเจรจากัน ทำให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่ ระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาคให้ดีขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม แม้ในอดีตไทยและกัมพูชาจะเคยมีความขัดแย้ง ที่ทำให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาไม่สู้ดีนัก แต่ในขณะนี้ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่น จากความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ซึ่งสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงสองประเทศที่สำคัญข้อหนึ่งคือภาษา ที่ช่วยให้การดำเนินการในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น และเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

กระนั้นในมิติของแรงงานภาษาเขมรในประเทศไทย จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าการเรียนภาษาเขมรยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย ซึ่งความเข้าใจทั่ว ๆ ไปที่ในขณะนี้ อาจมองได้ว่า มีผู้ที่สามารถพูดภาษาเขมรในระดับการสื่อสารเป็นจำนวนมากในประเทศไทย อาทิเช่น แรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศกัมพูชา หรือชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารกับชาวกัมพูชาได้เข้าใจกันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่การจะประสบความสำเร็จในฐานะของการเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาเขมรในด้านการทำงานในองค์กรเอกชนชั้นนำ หรือหน่วยงานระดับรัฐ ซึ่งสร้างรายได้ที่สูง ยังต้องการผู้ที่มีทักษะที่ครบถ้วนทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และมีความเข้าใจในการสื่อสาร รวมถึงเข้าใจในวัฒนธรรมของ 2 ชาติอย่างลึกซึ้ง  ซึ่งผู้ที่มีความสามารถในระดับนี้ ยังมีจำนวนน้อย แต่ก็เป็นแรงงานทองคำที่ทำให้การติดต่อสื่อสารในการทำงานในองค์กรใหญ่ ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาและภาพโดย แก้วตา ปานมงคล